Chuyên Mục Khác

05/06/2021

Vận chuyển an toàn nguồn phóng xạ

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vận chuyển nguồn phóng xạ thuộc các mức an ninh C và D bằng đường bộ:

Bên gửi nguồn phóng xạ có trách nhiệm thực hiện các quy định:

 1. Phối hợp với bên vận chuyển đóng gói kiện hàng phóng xạ và sử dụng phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật về vận chuyển an toàn chất phóng xạ;
 2. Bảo mật thông tin liên quan đến tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, địa điểm giao nhận, nhân viên trực tiếp tham gia vận chuyển, nội dung kiện hàng, biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được áp dụng;
 3. Thống nhất kế hoạch vận chuyển, thời gian và địa điểm giao nhận nguồn phóng xạ với bên vận chuyển và bên nhận;
 4. Tổ chức phổ biến các yêu cầu bảo đảm an ninh, trách nhiệm và quy trình ứng phó cho mọi thành viên tham gia trong vận chuyển.
 5. Xây dựng quy trình ứng phó khi mất an ninh trên đường vận chuyển.

Bên vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu:

 1. Áp dụng các biện pháp an ninh đã được hướng dẫn;
 2. Bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật về vận chuyển an toàn chất phóng xạ và sử dụng thùng để chứa kiện hàng vận chuyển có khoá, niêm phong; áp dụng biện pháp để gắn chặt kiện hàng với phương tiện vận chuyển;
 3. Bảo đảm tất cả nhân viên tham gia vào quá trình vận chuyển nguồn phóng xạ có nhân thân đáng tin cậy và đã hiểu rõ nhiệm vụ, kế hoạch vận chuyển, các quy trình liên quan trong quá trình vận chuyển; chỉ định trong nhóm vận chuyển một người chịu trách nhiệm giám sát kiện hàng trong suốt quá trình vận chuyển;
 4. Bảo đảm các điều kiện thông tin, liên lạc kịp thời giữa người tham gia vận chuyển với tổ chức vận chuyển, cơ quan công an và cơ quan hỗ trợ khác trong trường hợp khẩn cấp;
 5. Bảo mật thông tin liên quan đến kế hoạch vận chuyển
 6. Kiểm tra và xác nhận lại về thời gian giao nhận, địa điểm giao nhận kiện hàng với bên nhận trước khi bắt đầu kế hoạch vận chuyển;
 7. Trước khi bắt đầu vận chuyển, kiểm tra các địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp để chắc chắn các số điện thoại vẫn còn liên lạc được và người cần liên lạc có thể sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu;
 8. Trước khi bắt đầu vận chuyển, kiểm tra sự nguyên vẹn của kiện hàng, các biện pháp bảo đảm an ninh đã được áp dụng, điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển;
 9. Kiểm tra thông tin của lộ trình tuyến đường trước khi bắt đầu vận chuyển để khẳng định tuyến đường vận chuyển không có vấn đề về ùn tắc giao thông hoặc các vấn đề gây cản trở khác;
 10. Cử người giám sát liên tục phương tiện và kiện hàng vận chuyển tại các điểm dừng đỗ dọc tuyến đường vận chuyển;
 11. Hỗ trợ kịp thời khi có sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ;
 12. Kiểm tra khóa và dấu niêm phong của kiện hàng chứa nguồn phóng xạ trước khi bàn giao cho bên nhận;
 13. Khi xảy ra các trường hợp có sự tiếp cận trái phép tới nguồn phóng xạ hoặc hành động có ý định đánh cắp, phá hoại nguồn phóng xạ phải áp dụng các biện pháp ứng phó kịp thời, điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự việc phải gửi báo cáo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi xảy ra sự việc, làm rõ nguyên nhân, diễn biến sự việc, các biện pháp ứng phó đã được áp dụng, hậu quả và các biện pháp được đề ra để tránh xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.

Bên nhận nguồn phóng xạ có trách nhiệm:

 1. Bảo đảm trách nhiệm tiếp nhận nguồn phóng xạ theo đúng kế hoạch vận chuyển đã được báo trước;
 2. Phối hợp với bên gửi, bên vận chuyển kiểm tra chính xác thông tin nguồn phóng xạ tiếp nhận;
 3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư này sau khi tiếp nhận.

Toàn cảnh trong một lần VINARAD thực hiện áp tải vận chuyển nguồn phóng xạ cho khách hàng:

Chuẩn bị giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến nguồn phóng xạ được vận chuyển:

1. Gửi công văn thông báo tới các sở khoa học công nghệ địa phương nơi xe vận chuyển đi qua

2. Họp nội bộ về lộ trình vận chuyển và phổ biến các bước thực hiện, ứng phó sự cố (nếu có) xảy ra trong quá trình vận chuyển.

3. Đóng gói kiện hàng và kiểm tra suất liều bức xạ, xác định chỉ số vận chuyển TI:

5. Đưa hàng lên xe vận chuyển bằng máy móc chuyên dụng, cố định kiện hàng và kiểm tra suất liều vị trí khoang lái xe, xung quanh xe.

6. sau khi hoàn tất công đoạn đóng gói kiện hàng và kiểm tra suất liều xung quanh xe, sẵn sàng cho xe di chuyển

7. Tại mỗi trạm nghỉ đều cần bảo đảm an toàn bức xạ cho người xung quanh vừa cần bảo đảm an ninh cho nguồn phóng xạ, do đó trạm nghỉ cần đáp ứng:

 • Cách xa khu vực đông dân cư
 • Có người giám sát xe vận chuyển liên tục trong suốt thời gian nghỉ
 • Kiểm tra mức suất liều xung quanh xe để bảo đảm không xảy ra tình trạng bất thường của nguồn phóng xạ dẫn đến mất an toàn với người xung quanh
 • Ghi lại nhật ký hành trình, vị trí nghỉ ngơi.

8. Bốc dỡ kiện hàng tại nơi đến và hoàn thành chuyến vận chuyển.

Trên đây là trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong vận chuyển nguồn phóng xạ mức an ninh C và D bằng đường bộ theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn tận tình và trình tự thực hiện tực tế đối với từng trường hợp vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 0822 012 888 – Email: info@antoanbucxa.vn

0822012888