vinarad

Dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ là hoạt động nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng chống những tác hại của bức xạ. Ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả từ bức xạ đến con người và môi trường. Căn cứ quy định hiện tại của nhà nước về an toàn […]

18/11/2021 VINARAD

Xem thêm

Thông Báo Khai Giảng Khóa Đào Tạo An Toàn Bức Xạ 2021

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2021        Khoa học kỹ thuật càng phát triển, cùng với đó, tầm quan trọng trong việc ứng dụng bức xạ, hạt nhân vào y tế, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công việc bức […]

15/01/2021 VINARAD

Xem thêm
0822012888