Tầm Quan Trọng Của Việc Đảm Bảo ATNPX Đối Với Doanh Nghiệp

Sự cố mất nguồn phóng xạ (NPX) khi đã xảy ra luôn gây tốn kém lớn do phải huy động nhiều người cùng các lực lượng chức năng để tìm kiếm, xử lý. Do đó, việc đảm bảo an toàn luôn phải đặt ở mức cao nhất để người dân có thể yên tâm. Thứ […]

08/12/2020 VINARAD

Xem thêm