Tin tức

🆘𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚́, 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐱𝐚̣ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭?

o Khi nhắc đến sự độc hại của hút thuốc người ta hay nhắc đến các chất như nicotine, chì, arsen, cadmium, formaldehyde, benzol… Tuy nhiên, trong thuốc lá còn chứa một chất cực kỳ nguy hiểm, đó là chất phóng xạ polonium-210. o Trong thuốc lá chứa khoảng 4.800 chất hóa học và 90 […]

04/10/2022 VINARAD

Xem thêm
0822012888