Một Số Quy Định Nổi Bật Cần Lưu Ý Của Nghị Định 142/2020/NĐ-CP

Một số quy định mới nổi bật của Nghị định 142/2020/NĐ-CP Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định) quy định về việc tiến hành công việc bức xạ (CVBX) và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng […]

20/01/2021 VINARAD

Xem thêm