KIỂM XẠ – ĐO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

KIỂM XẠ – ĐO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN    I.Đo kiểm xạ là gì: Theo Luật Năng lượng nguyên tử: Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra. Việc thực […]

15/01/2021 VINARAD

Xem thêm