Tin tức

Vận chuyển an toàn nguồn phóng xạ

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vận chuyển nguồn phóng xạ thuộc các mức an ninh C và D bằng đường bộ: Bên gửi nguồn phóng xạ có trách nhiệm thực…
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ
0822012888