Dịch vụ

17/09/2020

Thủ tục cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Luật năng lượng nguyên tử 2008; Thông tư 08/2010/TT-BKHCN; Thông tư 287/2016/TT-BTC.

1. Điều kiện:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp;
 • Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định;
 • Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

2. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
 • Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
 • Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 • 03 ảnh cỡ 3 x 4.

3. Trình tự thực hiện:

Cá nhân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và nộp phí, lệ phí cấp giấy phép, cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn quy định, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ theo quy định. Nếu việc cấp chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ trình hồ sơ lên Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét.

4. Thẩm quyền cấp:

 • Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân.
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ nếu không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

5. Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ sẽ theo thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

6. Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ

7. Thời hạn của chứng chỉ: 05 năm

Trân trọng!

0822012888