Dịch vụ

17/09/2020

Nhân viên bức xạ là ai?

Câu hỏi:

Nhân viên bức xạ là ai? Điều kiện như thế nào được gọi là Nhân viên bức xạ?

Trả lời:

Có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này, chúng tôi xin giải đáp cho các bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì nhân viên bức xạ là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn, có trách nhiệm chính sau đây:

  • Thực hiện quy định của pháp luật và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, hướng dẫn về an toàn phù hợp với mỗi hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
  • Sử dụng phương tiện theo dõi liều chiếu xạ và phương tiện bảo vệ khi tiến hành công việc bức xạ, khám sức khỏe định kỳ theo chỉ dẫn của người phụ trách an toàn; từ chối làm việc khi điều kiện bảo đảm an toàn không đầy đủ, trừ trường hợp tham gia khắc phục sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
  • Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn hiện tượng bất thường về an toàn, an ninh trong việc tiến hành công việc bức xạ;
  • Thực hiện biện pháp khắc phục sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân theo chỉ dẫn của người phụ trách an toàn.

Một cá nhân để được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

0822012888