Hướng dẫn

05/06/2021

Hồ sơ an toàn bức xạ mà cơ sở cần lưu giữ gồm những gì?

Là người phụ trách an toàn của một cơ sở, có lẽ ngoài việc đảm bảo tuân thủ tần suất thực hiện các công việc liên quan đến an toàn bức xạ, duy trì các hoạt động cần thiết theo quy định, anh/chị còn cần nắm rõ và kiểm soát hồ sơ an toàn bức xạ của cơ sở một cách đầy đủ, đúng pháp luật. Vậy thì, hồ sơ mà một cơ sở bức xạ cần lưu giữ gồm những gì?

(Căn cứ Điều 17, Mục 2, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập nhật, lưu giữ các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử với các nội dung sau:
  2. a) Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;
  3. b) Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm xạ định kỳ, tài liệu bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị kiểm xạ và các tài liệu khác có liên quan;
  4. c) Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;
  5. d) Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ;

đ) Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

  1. e) Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu;
  2. g) Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  3. h) Hồ sơ kiểm xạ đối với công chúng gồm các nội dung: chương trình quan trắc và kết quả quan trắc bức xạ môi trường, kết quả hiệu chuẩn thiết bị quan trắc.
  4. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên bức xạ, đối tượng khác có liên quan về hồ sơ chiếu xạ nghề nghiệp; thực hiện lưu giữ, chuyển giao hồ sơ về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp theo quy định tại Điều 29 của Luật Năng lượng nguyên tử. Hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi không còn làm công việc bức xạ.
  5. Nhân viên bức xạ phải bảo quản và lưu giữ sổ theo dõi liều bức xạ cá nhân, cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ những thông tin trước đây liên quan đến chiếu xạ nghề nghiệp của mình.

Trên đây là danh mục hồ sơ an toàn bức xạ cần lưu giữ tại cơ sở. Hãy luôn đảm bảo rằng đơn vị của anh/chị có đầy đủ tài liệu cần thiết. Và nếu như trong quá trình rà soát hồ sơ gặp bất kỳ khó khăn hoặc cần đến sự hỗ trợ, hãy nhấc máy và gọi đến Hotline: 0822.012.888 của VINARAD, đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng anh chị.

0822012888