Đào tạo

Nhân viên bức xạ là ai?

Câu hỏi: Nhân viên bức xạ là ai? Điều kiện như thế nào được gọi là Nhân viên bức xạ? Trả lời: Có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này, chúng tôi xin giải đáp cho các bạn như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật năng lượng nguyên tử […]

17/09/2020 Chili System

Xem thêm

Chuyên viên an toàn lại đi học an toàn?

Muốn làm an toàn trước tiên phải học an toàn…. Bạn muốn làm về an toàn, muốn trở thành một chuyên viên chuyên gia hay chỉ đơn giản là một nhân viên an toàn trong lĩnh vực trong an toàn bức xạ nói riêng và an toàn nói chung, trước tiên bạn cần phải học […]

17/09/2020 Chili System

Xem thêm
0822012888