Đào tạo

Giới thiệu dịch vụ đào tạo

Khoa học kỹ thuật càng phát triển, cùng với đó, tầm quan trọng trong việc ứng dụng bức xạ, hạt nhân vào y tế, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công việc bức xạ chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi được đảm bảo an toàn. […]

18/09/2020 Chili System

Xem thêm
0822012888