Đào tạo

VINARAD – LỊCH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 11-12/2023

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 11; 12 NĂM 2023 (Đối với nhân viên bức xạ trong Công nghiệp, Y tế, Phụ trách ứng phó sự cố và Phụ trách an toàn bức xạ) Theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ […]

02/11/2023 VINARAD

Xem thêm

LỊCH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 8/2023

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LỚP AN TOÀN BỨC XẠ THÁNG 8 NĂM 2023 (đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, x-quang y tế, phụ trách ứng phó sự cố và phụ trách an toàn bức xạ) LINK ĐĂNG KÝ Với kinh nghiệm tổ chức và đào tạo các lớp đào tạo trong lĩnh vực ứng dụng […]

01/08/2023 VINARAD

Xem thêm

Đào tạo An toàn bức xạ 2023

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LỚP AN TOÀN BỨC XẠ ĐỊNH KỲ NĂM 2023 (đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, x-quang y tế, phụ trách ứng phó sự cố và phụ trách an toàn bức xạ) Kính gửi : Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ           […]

07/07/2023 VINARAD

Xem thêm

Có thể bạn ĐÃ biết ???

🤔 🤔 🤔 Có thể bạn ĐÃ biết ??? Theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 quy định: 👉Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận […]

27/05/2022 VINARAD

Xem thêm
0822012888