Chuyên Mục Khác

13/05/2021

Thông báo về việc tạm hoãn lớp đào tạo và thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: – Ban lãnh đạo

                – Người phụ trách an toàn các Tổ chức 

                – Đơn vị đăng ký khóa đào tạo An toàn bức xạ

Căn cứ Thông báo số 09/TBKG/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị Bức xạ, Hạt nhân – VINARAD về việc Khai giảng khóa đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ ngày 14/04/2021.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị Bức xạ, Hạt nhân – VINARAD có kế hoạch tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên bức xạ, người tổ chức an toàn tại thành phố Hà Nội vào ngày 22/05/2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, đang có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, để đảm bảo hiệu quả và an toàn đối với học viên, doanh nghiệp khi tham gia khóa đào tạo.

Công ty VINARAD xin thông báo về việc tạm dừng tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ tháng 05/2021 tại TP. Hà Nội

Hẹn gặp lại và rất mong nhận được sự thông cảm, cùng chung tay, chống dịch Covid-19.

Trân trọng./.

0822012888